Garanti

Vi lanserer nå vår nye 10 års holdbarhetsgaranti.

Etter endt oppdrag og endt betaling sender vi ut et eget garantiskjema til Kunden.

Garantiskjemaet inneholder:

  • Hva slags jobb er utført
  • Når jobben er utført
  • Hva slags produkter som er benyttet under oppdraget
  • Hvilken pris oppdraget kom på
  • Kontaktinfo
  • 10 års holdbarhetsgaranti når Drywood maling benyttes.(Spesifisert i kontrakt og garantiskjema)
  • Garantiordningen omfatter vesentlig glanstap, krakelering, misfarging av svertesopp, fargenedbryting (endring større enn 20 % i NCS) eller annen forvitring på malingen som normalt ikke skulle forventes innenfor garantiperioden. Det vil si alle kjente problemer huseiere har opplevd ved å bruke andre typer maling.
  • Garantien gjelder ikke for problemer i form av blæring, avflassing eller andre elementer som skyldes dårlig underlag eller feil ved underliggende behandling.

Vi garanterer at vi utfører våre oppdrag med høy kvalitet og at vi benytter de produktene som gir best resultat og lengst mulig holdbarhet..

Vi garanterer også at alle som jobber hos oss eller via oss, har over lovbestemt tarifflønn og at vi følger arbeidsmiljøloven.